Odri, abans Xata, amb els seus dos germans

21-12-2011

Paraules de l'adoptant: "Com podeu veure, la Odri, s'ha fet íntima del Pol i no se'n separa ni un moment. El Leo no és tan amistós però la deixa fer sense problema."